ตัวอย่าง test

             การประหยัดโดยใช้อินเวอร์เตอร์ ในปัจจุบัน ทุกบริษัทมุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ได้มีหน่วยงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็ตามได้คิดวิธีที่จะประหยัดพลังงานกัน เช่น โดยการเปลี่ยนหลอด T8 เป็น T5 หรือจาก 36 W. เป็น 29 W ซึ่งอาจจะมองข้ามวิธีประหยัดอุปกรณ์ สินเปลือง ซึ่งก็มหาศาล เหมือนกัน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ โรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้มองเห็น ผ้าเบรคของ Hoist ที่ยกเหล็กแผ่นขนาดหนัก 10 ตัน ได้เปลี่ยนผ้าเบรกเดือนละ 1 ชุด ชุดละ 12,000 บาท ทุกเดือนรวมเป็นเงิน 144,000 บาท/เดือน ทางบริษัท ที แอร์โร่ คอนโทรล จำกัดได้เสนอ อินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้ผ้าเบรค ทำให้ช่วย ลดผ้าเบรคลงจากเดือนละ 12,000 บาท/เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับ 12,000 บาท 1 ปี เท่ากับ 24,000 บาท เทียบเป็นตารางได้ดังนี้


ใช้ระบบเดิม 12 เดือน >>>>> 12,000 x 12 = 144,000

ใช้ระบบใหม่  6 เดือน >>>>> 12,000 x   2 =   24,000

" ลดได้ >>>>> 120,000 ต่อปี "

นี้คือเหตุผลการหาช่องทางประหยัดอย่างแท้จริง

   
   
   

ACB ทริปบ่อยช่วงน่าฝน
ปัญหานี้จะพบบ่อยช่วงหน้าฝนซึ่งเบรกเกอร์จะทริบเองโดยไม่ทราบสาเหตุข้อสันนิฐานเชิงวิศวกรรม

1. เกิดจาก ทริปยูนิคเสีย
2. เกิดจากphase protection ไม่มี TIME เพื่อหน่วงเวลา
3. แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป
จากที่พบบ่อยมากที่สุดจะเป็นหัวข้อที่ 2 ร้อยละ 80 PHASE PROTECTIONไม่มี TIME จากการ ดูระยะการติดตั้งแล้ว จะอยู่ในช่วง 5-6ปีซึ่งจะยังไม่เน้นเรื่องนี้เท่าไรแนะนำให้เปลี่ยน phase protection ใหม่นะครับ

   

ข้อควรระวังไม่ควรตั้ง Time Dealy เกิน 5 Sec

 
22/7-9,22/37-41 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : 02-705-5888 Fax : 02-705-5867 E-mail : qcontrol@q-control.co.th
Copyright © 2011 Q-Control Engineering Company Limited All Right Reserved.