Liquid Level Control

  Liquid Level Control Relay
  รีเลย์ควบคุมระดับของเหลว


  • รีเลย์ควบคุมระดับของเหลวของ Telemecanique ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการควบคุมระดับของเหลวโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
    และเครื่องดื่ม
  • มีฝาปิดบริเวณด้านหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าหน้าที่การทำงาน
รีเลย์หน่วงเวลา
เอาท์พุท
รหัสสินค้า
ระบายน้ำหรือสูบน้ำ
ไม่มี
1 C/O
RM4LG01 *
มี แบบปรับได้ 0.1-10s
2 C/O
RM4LA32 *

* ระบุแรงดันตามตารางด้านล่าง

Voltage
RM4-LG01
RM4-LA32
V AC,50/60 Hz
V AC,50/60 Hz
V DC
24V
B
B
-
24..240V
-
MW
MW
110..130V
F
F
-
220..240V
M
M
-
380..415V
Q
Q
-

ก้านวัดระดับของเหลว
- ก้านวัดระดับของเหลวรุ่น RM79696043 เป็นแท่งอิเลคโตรดทำจากสเตนเลสอยู่ในปลอก PVC(PVC protective casing)
ติดตั้งโดยการแขวนลอยในน้ำ
ชนิดของก้านวัดระดับของเหลว
การติดตั้ง
อุณหภูมิใช้งานสูงที่สุดที่รับได้
รหัสสินค้า
แท่งอิเลคโตรด
แขวนลอยในน้ำ
100 C
RM7969604

 
22/7-9,22/37-41 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : 02-705-5888 Fax : 02-705-5867 E-mail : qcontrol@q-control.co.th
Copyright © 2011 Q-Control Engineering Company Limited All Right Reserved.