tesys_control_relay

  TeSys Control relays
  TeSys รีเลย์ควบคุมทั่วไป


รีเลย์ขนาด 6 แอมป์ ( 6 Amp Control relays)
  • รูปร่างแบบคอนแทคเตอร์รุ่น K
  • มีทั้งแบบคอล์ยกระแสตรงและคอล์ยกระแสสลับ
  • สามารถเพิ่มคอนแทคช่วยได้ โดยเป็นชุดเดียวกับคอนแทคเตอร์รุ่น K

รายละเอียด
คอยล์กระแสสลับ
คอยล์กระแสตรง
N/O
N/C
รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
2
2
CA2-KN22**
CA3-KN22**
3
1
CA2-KN31**
CA3-KN31**
4
-
CA2-KN40**
CA3-KN40**

หมายเหตุ ** โปรดระบุแรงดันคอยล์ที่ต้องการจากตารางด้านล่างรีเลย์ขนาด 12 แอมป์ ( 12 Amp Control relays)
  • รูปร่างแบบคอนแทคเตอร์รุ่น D
  • มีทั้งแบบคอล์ยกระแสตรงและคอล์ยกระแสสลับ
  • สามารถเพิ่มคอนแทคช่วยได้ โดยเป็นชุดเดียวกับคอนแทคเตอร์รุ่น D
รายละเอียด
คอยล์กระแสสลับ
N/O
N/C
รหัสสินค้า
3
2
CAD32
5
-
CAD50

หมายเหตุ ** โปรดระบุแรงดันคอยล์ที่ต้องการจากตารางด้านล่าง

คอยล์กระแสสลับ 50/60Hz

แรงดันไฟ(โวลต์)
12
24
36
42
48
110
220/230
380/400
415
440
500
660
รุ่น CA2-KN รหัส (**)
J7
B7
C7
D7
E7
F7
M7
Q7
N7
R7
S7
Y7
รุ่น CAD32,50 รหัส (**)
-
B7
-
D7
E7
F7
M7
Q7
N7
R7
-
-

คอยล์กระแสตรง

แรงดันไฟ(โวลต์)
12
20
24
36
48
60
72
100
110
125
200
220
รุ่น CA2-KN รหัส (**)
JD
ZD
BD
CD
ED
ND
SD
KD
FD
GD
LD
MD
รุ่น CAD32,50 รหัส (**)
JD
-
BD
CD
ED
ND
SD
-
FD
GD
-
MD

 
22/7-9,22/37-41 หมู่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel. : 02-705-5888 Fax : 02-705-5867 E-mail : qcontrol@q-control.co.th
Copyright © 2011 Q-Control Engineering Company Limited All Right Reserved.